Koncernresultat 2019 på 17,6 mio. kr.

Koncernresultat 2018 på 10,2 mio. kr.

Ankjer Holding ApS koncernen aflægger et årsresultat før skat for 2019 på 17,6 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. forrige år. Årsresultatet er på niveau med det forventede. Med en egenkapital på mere end 100 mio. kr. samt en soliditet på ca. 50% er koncernen konsolideret samt gearet til de næstkommende års forventede vækst specielt indenfor ejendomsdivisionen samt SMV. Koncernen råder over investeringstilsagn på mere end 100 mio. kr.

For 2020 forventes et væsentligt bedre årsresultat, da selskabets investeringer i SMV-selskaber forventes at bidrage positivt, ligesom ejendomsdivisionen vil vise en stærk resultatudvikling. Koncernen vil tillige investere et betydeligt beløb i start-up cases, samt klassiske generationsskifter.

Del nyheden

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin