Koncernresultat 2019 på 13,2 mio. kr.

Koncernresultat 2018 på 10,2 mio. kr.

Ankjer Holding ApS koncernen aflægger et årsresultat før skat for 2019 på 13,2 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. forrige år. Årsresultatet er på niveau med det forventede. Med en egenkapital på knap 100 mio. kr. samt en soliditet på ca. 50% er koncernen konsolideret samt gearet til de næstkommende års forventede vækst specielt indenfor ejendomsdivisionen samt SMV. Koncernen råder over investeringstilsagn på mere end 50 mio. kr. samt adgang til betydelige kreditfaciliteter. 

For 2020 forventes et bedre årsresultat på trods af Covid-19, da selskabets investeringer i SMV-selskaber forventes at bidrage positivt, ligesom ejendomsdivisionen vil vise en stærk resultatudvikling som følge af Visionhouse stærke priser og koncept hvor der netto ÅTD har været mange henvendelser fra nye lejere. Koncernen vil tillige investere et betydeligt beløb i start-up cases, samt klassiske generationsskifter, ligesom selskabet ultimo januar 2020 solgte alle sine aktier i det børsnoterede selskab Dalhoff Larsen & Hornemann A/S (nu Skandinavisk Investment Group), jf. Fondsbørsmeddel af 29. januar 2020.

Del nyheden

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin